Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

← zpět na články

2018-01-06 18:04:12

Povinnost, či příjemné přátelské setkání?

Leden bývá měsícem valných hromad sborů dobrovolných hasičů. Tříkrálová sobota byla rušná nejen v samotné obci Novosedly, ale i u jejich dobrovolných hasičů. Od patnácté hodiny v kulturním sále na radnici probíhala ona zmiňovaná valná hromada SDH Novosedly.

Členství v jakékoliv organizaci, tedy i v SDH Novosedly, přináší sebou práva a také i povinnosti.  Jednou z povinností je právě účast na valné hromadě sboru. Tato povinnost se ale může lehce proměnit v příjemné posezení přátel a kolegů cechu hasičského. Valná hromada bývá svolávána jednou ročně, pokud není třeba svolat mimořádnou valnou hromadu. Tudíž není to časově náročná povinnost. Setkání členů jednou za rok může být po vyřešení nutných pracovních záležitostí, jako je odsouhlasení finančních toků, či zpracování plánu práce pro daný rok, setkáním čistě přátelským. Tak jako i v sobotu 6. ledna 2018 v Novosedlech. Štengrování mezi kolegy probíhalo již při přípravě plánu práce i v následné diskuzi. Veškeré připomínky k navrhované činnosti byly následně zapracovány do výsledného plánu práce, který najdete v příloze článku.

Významným bodem jednání na valné hromadě bylo ocenění práce členů SDH Novosedly. Slavnostní nádech mělo i blahopřání členům sboru, kteří v roce 2017 oslavili významné životní jubileum. A k pohodové náladě malinko přispělo určitě i chutné občerstvení.

Povinnost, kterou si v sobotu splnili přítomní členové SDH byla určitě povinností příjemnou. Věříme, že tato povinnost se pro ostatní, kteří letos nepřišli a neomluvili, se při příští valné hromadě stane i příjemně stráveným časem.

Zpráva o činnosti za rok 2017

Ocenění členů za rok 2017

Plán práce na rok 2018

Usnesení za rok 2017

Fotogalerie

Autor: Leona Žárská