Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

← zpět na články

2020-11-01 10:25:59

ČAS NEZASTAVÍ ANI VODA, ANI OHEŇ

Po delší odmlce tu máme ohlédnutí za činností našich dobrovolných hasičů, za jejich prací v roce 2019 i tom letošním, virem proloženým rokem 2020.

Tak jako vždy i rok 2019 začal Valnou hromadou sboru, na které její členové rozhodují o činnosti sboru pro daný rok, případně léta budoucí, když se jedná o dlouhodobou akci, třeba budování zbrojnice. Jarní svěží vítr roku 19 s sebou přinesl nejen tradiční sběr železa, ale i roj čarodějnic, kdy ve spolupráci s kulturní komisí byl krocen jejich rej a hlavně se dohlíželo, aby nevzplál nekontrolovatelný požár. Protože myslíme nejen na naši hasičskou omladinu, ale spolupracujeme i s ostatními sbory, tak poslední květnovou neděli roku 19 proběhl již 11. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku O pohár SDH Novosedly. Soutěže se zúčastnilo více jak 20 družstev mladých hasičů, na hasičském hřišti u vodárny bylo tedy 25. 5. 2019 hodně rušno a živo, skoro jako v úle J . Mimochodem, našim mladým hasičům se nevěnuje sbor jen tak, ale vzdělává své vedoucí proč činnost s mládeží. Tak jako třeba ve dnech 24. -25. 11. 2019, kdy proběhlo pod záštitou OSH Břeclav školení vedoucích a trenérů MH ve Velkých Pavlovicích a odborné zkoušky složili i naši vedoucí, Eliška Smetanová a Adam Hrůza. Další školení budou následovat i letos (pokud dovolí "korona") v listopadu.

Čas letěl dál, netrénovali jsme jen budoucí hasiče, ale i ty současné. Třeba jak naplnit Bambi vak, tedy integrovaný protipožární systém, který slouží k hašení požárů v podvěsu. Jak napovídá název, jedná se o nádobu typu vak, která je zavěšena na laně pod vrtulníkem, který tak čerpá vodu pro hašení požárů. Praktické školení proběhlo začátkem srpna na letišti v Popicích – Strachotíně. Během roku jednotka sboru pomáhala s padlými, či pádem ohrožujícími stromy, byl tu i nějaký ten planý poplach, hasili se požáry trafostanice.  A bohužel nás potkaly i smutné události. V září nás opustil čestný a dlouholetý starosta, pan Jaroslav Mikuška. Svatý Florián bohužel brzy přivítal i dalšího našeho dlouholetého člena, pana Stanislava Blahu, který odešel z našeho světa v lednu 2020.

Leden 2020 byl nejen pro sbor hasičů v Novosedlech významnější.  Po pěti letech opět probíhaly ve sborech volby výkonných výborů, tak jako i u nás v Novosedlech. Současný výbor SDH Novosedly, který bude spolu s ostatními členy sboru rozvíjet činnost sboru ve spolupráci s jednotkou sboru a s obcí Novosedly do roku 2025, se trochu rozrostl a omladil. Z jeho řad vzešli i kandidáti do okrskových a okresních výkonných výborů. A po Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav dne 30. srpna 2020 v Bořeticích můžeme potvrdit, že naši kandidáti své kandidatury obhájili. Na zmiňovaném shromáždění, kterého se účastnil i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a poradce ministra vnitra Michal Hašek převzal náš sbor medaili za mimořádnou pomoc, úsilí a obětavou práci.

Po ještě veselém únoru, kdy sbor uspořádal tradiční hasičský ples, přišla s březnem ona dosud neznámá situace zvaná "korona". Omezila mnoho činností i v hasičských sborech a tak byla třeba zrušena letošní soutěž mladých hasičů, sběr železa byl přesunut z dubna na konec června, ale v hašení transformátorů či trávy "korona" nikomu nezabránila, naštěstí. Zvládla se (a hlavně stihla) i nová výzva v podobě pobytového letního tábora v půlce července Kaprálův mlýn (Moravský kras). Jely nejen hasičské děti z Novosedel a malí kolegové z SDH Cvrčovice, ale i děti, které prostě měly chuť poznat něco z toho hasičského života a zahrát si na klíčníky (hlavní téma tábora bylo na motivy známé francouzské soutěže Pevnost Boyard).

Čas plyne jak voda a před námi je spousta nejen ohnivých výzev." Korona" asi bude ještě chvíli ovlivňovat naše životy, buďme tedy, nejen kvůli ní, k sobě více ohleduplní. Ohlédnutí za skoro dvěma léty na pár řádcích říká mnoho a jedno. Vše pomine, a proto je třeba si všechno v danou chvíli řádně užít. Opatrujte se a užívejte si života.

Autor: Leona Žárská