Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

SDH Novosedly / Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 Požární řád obce (243 kB)
     Požární řád obce Novosedly platný od 1.12.2010 (aktualizace 1.5.2011)

 Hydrantová síť obce - seznam (42 kB)
     Aktualizováno 13.10.2009 - příloha č. 4 Požárního řádu obce

 Hydrantová síť obce - mapa (217 kB)
     Aktualizováno 1.12.2010 - příloha č. 4 Požárního řádu obce

 Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (288 kB)
     Stanovy SH ČMS schválené III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. - 3.7.2005 a změn přijatých per rollam dne 15. prosince 2020

 Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti členů JSDH obce (115 kB)

 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů (512 kB)
     Platné od 1.1.2011

 Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (1 040 kB)
     Platný od 1.1.2010

Příručka funkcionáře SDH (410 kB)
     Dělba práce ve výboru SDH

 Přhláška do SDH - hasič (125 kB)

Přihláška do SDH - mladý hasič (125 kB)

 Dílčí zpráva o zásahu (314 kB)

 Směrnice hry PLAMEN (1 790 kB)
     Platnost od 1.9.2016