Sbor dobrovolých hasičů Novosedly

Přejít na obsah

Podporují nás

Obec Novosedly
Obec Novosedly

 

Najdete nás na

SDH Novosedly / Užitečné informace / Rozdíl mezi JSDH a SDH

Rozdíl mezi JSDH a SDH

,,HOŘÍÍÍÍ‘‘. „Volej honem hasiče“. „Ale které, vždyť v televizi říkali, že jich více jak polovinu zruší, to sem ti profíci asi nestihnou dojet včas“. „Tak zavolej souseda. Na hasičském plese tě vykrůcal ostošest,  je přeci v tom jejich hasičském sboru, tak ať se teď ukáže, jaký je frajer“. „Nojo, ale on říkal, že tenkrát, když naposledy hořel ten zerav, že nejezdí k zásahům, protože není v JSDH, ale v SDH.“. „ A co jako, to jako není tedy hasič? JSDH, SDH, to je fuk, ať upaluje hasit.“
 
JSDH a SDH, je v tom vůbec nějaký rozdíl? Vždyť to přeci je Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce. A Sbor Dobrovolných Hasičů. Samý dobrovolný hasič. V čem je tedy rozdíl, tedy, pokud vůbec je v tom rozdíl? Ano, rozdíl v tom je. Nelze se divit, že znám moc není, protože na první pohled není vidět. Důležitější přeci je výsledek činnosti dobrovolného hasičstva. Pomoc. Pomoc při požáru, záplavách či dopravní nehodě. A pomocí bližnímu svému se vyznačuje každý hasič, ať člen SDH či JSDH.
 
Ale teď už k vysvětlení samé podstaty rozdílu mezi těmi to dvěma zkratkami.
 
SDH je o organizační článek občanského sdružení (v naší obci je to Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí. Jako občanské sdružení se velkou měrou podílí na společenském, kulturním i sportovním dění dané obce. Na všechen provoz si musí vydělat samo. Třeba jako u nás pořádáním plesů, sběrem železného šrotu. Finančně částečně pomáhá i sama obec. Sponzorské dary také pomáhají sboru k jeho udržení.
 
Jednotky SDH obcí – JSDH podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 a § 68 , zřizuje obec. Jako taková veškerou činnost JSDH hradí, viz. právě § 29. Tyto Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.
 
Většina členů JSDH je zároveň zařazena i v SDH. V drtivé většině případů sídlí oba subjekty na stejné adrese. A potkávat je můžete především na místě pro ně tak typickém, ve zbrojnici. Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v subjektu druhém.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Protože být dobrovolným hasičem, není nutnost či povinnost. Je to čest.