SDH Novosedly

Složení výboru v letech 2000 - 2009

Rok 2000
Počet členů: 76 (68 mužů, 8 žen)

 Starosta  VYHŇÁK František
 Místostarosta  KUBIŠ Josef
 Velitel  MIKUŠKA Jaromír
 Hospodář  KŘIŽAN Vojtěch
 Preventář  LAVROVIČ Václav
 Revizor  MANDA Stanislav
 Referent mládeže  LANGER Josef
 Člen  ŘEŠIL Karel ml.
 Člen  LUKÁŠEK Martin

Rok 2001
Počet členů: 67 (60 mužů, 7 žen)

 Starosta  VYHŇÁK František
 Místostarosta  KUBIŠ Josef
 Velitel  MIKUŠKA Jaromír
 Hospodář  KŘIŽAN Vojtěch
 Preventář  LAVROVIČ Václav
 Revizor  MANDA Stanislav
 Referent mládeže  LANGER Josef
 Člen  ŘEŠIL Karel ml.
 Člen  LUKÁŠEK Martin

Rok 2002
Počet členů: 56 (60 mužů, 6 žen)

 Starosta  VYHŇÁK František
 Místostarosta  KUBIŠ Josef
 Velitel  LANGER Josef
 Hospodář  KŘIŽAN Vojtěch
 Preventář  LAVROVIČ Václav
 Revizor  MANDA Stanislav
 Člen  MIKUŠKA Jaromír
 Člen  ŘEŠIL Karel ml.
 Člen  LUKÁŠEK Martin

Rok 2003
Počet členů: 65 (56 mužů, 6 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaroslav
 Místostarosta  Hrůza Václav
 Velitel  LANGER Josef
 Zástupce velitele  KUBIŠ Libor
 Preventář  LAVROVIČ Václav
 Člen  HOCHMAN Martin
 Člen  MIKUŠKA Jaromír
 Člen  MASAŘÍK Milan
 Člen  LUKÁŠEK Martin

Rok 2004
Počet členů: 64 (60 mužů, 4 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Místostarosta  Hrůza Václav
 Velitel  LANGER Josef
 Zástupce velitele  KUBIŠ Libor
 Hospodář  MASAŘÍK Milan
 Člen  HOCHMAN Martin
 Člen  LAVROVIČ Václav
 Člen  MASAŘÍK Milan
 Člen  LUKÁŠEK Martin

Rok 2005
Počet členů: 85 (63 můžů, 22 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Místostarosta  HOCHMAN Martin
 Velitel  LANGER Josef
 Hospodář  MASAŘÍK Milan
 Referent prevence  Hrůza Václav
 Referent mat. tech.  KUBIŠ Libor
 Strojník  LUKÁŠEK Martin
 Referent mládeže  LANGEROVÁ Anna
 Referent žen  ŠESTÁKOVÁ Andrea

Rok 2006
Počet členů: 97 (71 můžů, 26 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Místostarosta  HOCHMAN Martin
 Velitel  LANGER Josef
 Hospodář  MASAŘÍK Milan
 Referent prevence  ŠESTÁK Libor
 Referent mat. tech.  KUBIŠ Libor
 Strojník  LUKÁŠEK Martin
 Referent mládeže  LANGEROVÁ Anna
 Referent žen  ŠESTÁKOVÁ Andrea

Rok 2007
Počet členů: 89 (65 můžů, 24 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  ŠESTÁK Libor
 Velitel  HOCHMAN Martin
 Hospodář  MASAŘÍK Milan
 Referent mládeže  ŠESTÁKOVÁ Andrea
 Referent žen  HOCHMANOVÁ Veronika
 Člen  LUKÁŠEK Martin
 Člen  KUBIŠ Libor
 Člen  LANGER Josef
 Člen  ŽÁRSKÁ Leona
Rok 2008
Počet členů: 90 (64 můžů, 26 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  ŠESTÁK Libor
 Velitel  HOCHMAN Martin
 Hospodář  MASAŘÍK Milan
 Referent mládeže  ŠESTÁKOVÁ Andrea
 Referent žen  HOCHMANOVÁ Veronika
 Člen  LUKÁŠEK Martin
 Člen  KUBIŠ Libor
 Člen  LANGER Josef
 Člen  ŽÁRSKÁ Leona

Rok 2009
Počet členů:92 (71 můžů,21 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty ŠESTÁK Libor
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Referent mládeže ŠESTÁKOVÁ Andrea
Referent žen HOCHMANOVÁ
Veronika
Člen výboru LANGER Josef
Předsedakontr.
a rev. rady
LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Člen kontr. a rev. rady ŽÁRSKÁ Leona