SDH Novosedly

Dokumenty ke stažení

Požární řád obce

Požární řád obce Novosedly platný od 1.12.2010 (aktualizace 1.5.2011)

Hydrantová síť obce

Aktualizováno 13.10.2009 - příloha č. 4 Požárního řádu obce

Hydrantová síť obce - mapa

Aktualizováno 1.12.2010 - příloha č. 4 Požárního řádu obce

Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka

Stanovy SH ČMS schválené III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. - 3.7.2005 a změn přijatých per rollam dne 15. prosince 2020