SDH Novosedly

Ocenění členů

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění.

Čestné funkce

 Příjmení a jméno  Titul   Rok udělení  
 MIKUŠKA Jaroslav Čestný starosta 2005
 VYHŇÁK František Čestný starosta 2021
 LANGER Josef Čestný velitel  2008

Vyznamenaní členové

Aktualizováno k 16.9.2023

 Příjmení a jméno Čestné uznání Medaile Řád Titul
 SDH OSH KSH SH
ČMS
Za příkladnou
práci
Za
zásluhy
sv.
Floriána
Za mimořádné
zásluhy
Za zásluhy
o výchovu
sv.
Floriána
Zasloužilý
hasič
BAHENSKÝ Radek X X                  
BUCHEROVÁ Kateřina X                  
COLAŠ Josef X                    
ČERNOŠOVÁ Michala X                  
FALEŠNÍK Lubomír X X     X            
GRUNERT Ralf Filip X                  
HOCHMAN Martin X X X X X X X        
HOLUB Stanislav X X                  
HRŮZA Adam X X                  
HRŮZA Václav X X X X X X X X      
JANATA Lubomír X X     X
X        
JANATA Šimon X                  
JANATOVÁ
Alexandra
X                    
KMEČ Tomáš X X                  
KOMOŇ Luděk X X     X
X          
KŘIŽAN Vojtěch X X X     X          
KUBIŠ Josef X X X X X X X X      
KUBIŠ Libor X X X
  X X
X        
KUBIŠOVÁ Karolína X                  
LANGER Petr X X     X            
LANGER Tomáš X X     X  X          
LANGEROVÁ Anna X X
    X X          
LUKÁŠEK Martin X X X
X X X
X        
LUKÁŠKOVÁ Aneta X                  
MASAŘÍK Milan X X X   X X
X        
MASAŘÍK Tomáš X                  
MIKUŠKA Jaromír X X X X X X
X        
MILÉŘ Pavel X X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÁK Lukáš X X
                 
NOVÁK Miroslav X X     X            
NOVÁKOVÁ Jana X                    
ŘEŠIL Karel ml. X X     X X
         
ŘEŠIL Karel st. X X X   X X
X        
ŘEŠIL Miroslav X X     X
X
         
ŘEŠILOVÁ Adéla X                  
ŘÍHA Milan X X                  
SMETANOVÁ Eliška X X
    X X          
SVÍZELA Aleš X X                  
ŠESTÁK Jan X       
 
 
 
 
 
 
 
ŠESTÁK Libor X X X
X X X X        
ŠESTÁK Martin X X                  
ŠPÁNEK René X X                  
ŠRÁMEK Ondřej
X X     X            
VLNKA Stanislav
X X     X
           
VYHŇÁK František X X X X X X X X      
ZEMÁNEK Jaroslav X X X   X X          
ZEMÁNEK Petr X X     X X
         
ZEMÁNKOVÁ Michaela X                  
ZJADIN Miroslav X X X   X            
ŽÁČEK Josef X X X X X X X X X    
ŽÁRSKÁ Lucie X