SDH Novosedly

Starostové sboru

  • starosta je představitelem sboru
  • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
  • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
  • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
  • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 Funkční období  Příjmení a jméno
2004 -          MIKUŠKA Jaromír
2003 - 2003  MIKUŠKA Jaroslav
1991 - 2002  VYHŇÁK František
1975 - 1990  MIKUŠKA Jaroslav
1974 - 1974  ŽÁČEK Josef
1964 - 1973  BABICA Jan
1963 - 1963  ŠAFRÁNEK Václav
1962 - 1962  HROMČÍK František 
1954 - 1961  LEDVINA Ludvík
19XX - 1953  BERÁNEK Jakub
1945 - 19XX  BUREŠ