SDH Novosedly

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena do kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce, příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytuje speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem může být jednotka využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod.

Seznam členů JSDH

Funkce  Příjmení a jméno 
Tel. číslo Číslo osvědčení Datum vystavení Platnost Nositel IDP
 Velitel JSDH LUKÁŠEK Martin +420 739 669 399  BV - V40 - A4/2010  30.12.2020 
30.12.2025   
ZTp-2019-S16/2  04.10.2019  04.10.2024   
Velitel družstva  SVÍZELA Aleš +420 608 799 675 
ZT/64/V-40/21  05.11.2021  05.11.2026  ano
 ŠRÁMEK Ondřej +420 731 989 289 
 ZT-65/V-40/21  05.11.2021  05.11.2026  ano
 Strojník  HOCHMAN Martin +420 602 894 774  ZTp-2019-S16/1  04.10.2019  04.10.2024  ano
 HRŮZA Adam +420 724 094 177  BR/9/S-16/19  04.10.2019  04.10.2024   
 JANATA Lubomír +420 724 908 176 
4-S16-9/2005 
 30.12.2020  30.12.2025 
 
 KUBIŠ Libor +420 606 322 778 
4-S16-10/2005 
30.12.2020 
30.12.2025 
 
 Hasič  KMEČ Tomáš
+420 774 079 546 
ZT/59/OMP/22 
12.12.2022 
   
 LANGER Petr +420 777 800 417   
     
 LANGER Tomáš +420 606 850 745   
     
 MIKUŠKA Jaromír  +420 702 003 002 
       
 RAUS Marek +420 730 638 585         
 ŘEŠIL Karel +420 777 583 934 
       
 ŠESTÁK Libor +420 728 350 924         
 ZEMÁNEK Petr   +420 606 568 189