SDH Novosedly

Složení výboru v letech 2010 - 2019

Rok 2010
Počet členů:88 (69 mužů,19 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty ŠESTÁK Libor
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Referent mládeže ŽÁRSKÁ Leona
Referent žen ŠESTÁKOVÁ Andrea
Člen výboru JANATA Lubomír
Předsedakontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor

Rok 2011
Počet členů: 63 (47 mužů, 16 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty ŠESTÁK Libor
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Referent mládeže ŽÁRSKÁ Leona
Referent žen ŠESTÁKOVÁ Andrea
Člen výboru JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor

Rok 2012
Počet členů: 64 (48 mužů, 16 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty ŠESTÁK Libor
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Kronikář
ŽÁRSKÁ Leona
Referent žen ŠESTÁKOVÁ Andrea
Člen výboru JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor

Rok 2013
Počet členů: 57 (46 mužů, 11 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty ŠESTÁK Libor
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Člen výboru
ŠESTÁKOVÁ Andrea
Člen výboru JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor

Rok 2014
Počet členů: 75 (57 mužů, 18 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Velitel HOCHMAN Martin
Pokladník MASAŘÍK Milan
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Člen výboru
JANATA Lubomír
Člen výboru
ŠESTÁK Jan
Člen výboru ŠESTÁKOVÁ Andrea
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Rok 2015
Počet členů: 71 (53 mužů, 18 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty VÁCLAVÍK Miroslav
Velitel HOCHMAN Martin
Zástupce velitele ŠRÁMEK Ondřej
Pokladník ŘEŠIL Karel
Vedoucí mládeže HRŮZA Adam
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Referent MTZ JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Rok 2016
Počet členů: 68 (49 mužů, 19 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty VÁCLAVÍK Miroslav
Velitel HOCHMAN Martin
Zástupce velitele ŠRÁMEK Ondřej
Pokladník ŘEŠIL Karel
Vedoucí mládeže HRŮZA Adam
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Referent MTZ JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Rok 2017
Počet členů: 66 (48 mužů, 18 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty VÁCLAVÍK Miroslav
Velitel HOCHMAN Martin
Zástupce velitele ŠRÁMEK Ondřej
Pokladník ŘEŠIL Karel
Vedoucí mládeže HRŮZA Adam
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Referent MTZ JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Rok 2018
Počet členů: 71 (52 mužů, 19 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty VÁCLAVÍK Miroslav
Velitel HOCHMAN Martin
Zástupce velitele ŠRÁMEK Ondřej
Pokladník ŘEŠIL Karel
Vedoucí mládeže HRŮZA Adam
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Referent MTZ JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor
Rok 2019
Počet členů: 73 (53 mužů, 20 žen)

Starosta MIKUŠKA Jaromír
Náměstek starosty VÁCLAVÍK Miroslav
Velitel HOCHMAN Martin
Zástupce velitele ŠRÁMEK Ondřej
Pokladník ŘEŠIL Karel
Vedoucí mládeže HRŮZA Adam
Kronikář ŽÁRSKÁ Leona
Referent MTZ JANATA Lubomír
Předseda kontr. a rev. rady LUKÁŠEK Martin
Člen kontr. a rev. rady LANGER Josef
Člen kontr. a rev. rady KUBIŠ Libor