SDH Novosedly

Sbor dobrovolných hasičů

Novosedly

Poslední výjezdy

Informace pro vás

Stát se členem

Jak se stát členem SDH.
Přihláška ke stažení.

Sběr železa

Informace o každoročním sběru železa v obci.

Hasičské závody

Přehled vítězů soutěže
“O pohár SDH Novosedly”

Plánované akce

Pravidelně přidáváme události na náš Facebook.

O naší jednotce SDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena do kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce.

Na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytujeme speciální techniku.

Po dohodě se zřizovatelem může být jednotka využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod.

Hlavní cíle SDH Novosedly

01

Akceschopnost

Hlavním cílem je posílit akceschopnost hasičů v obci Novosedly a nejbližším okolí.

02

Být k dispozici

Jsme k dispozici občanům
v případě živelných katastrof
a problematických situací.

03

Volnočasová aktivita

Nabízíme občanům možnost aktivního trávení volného času formou hasičských kroužků.

04

Společenské dění

Doplňujeme společenské dění v obci formou Hasičských plesů a dalších událostí.

Podpořili nás

Obec Novosedly

www.novosedly.eu

Heat Transfer Systems

www.htsystems.cz