SDH Novosedly

Složení výboru v letech 1960 - 1969

Rok 1960
Počet členů: není znám
Rok 1961
Počet členů: není znám

 Předseda  LEDVINA Ludvík
 Místopředseda  BABICA Jan
 Velitel  BABICA Jan
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Pokladník  ŠIMEK Václav
 Hospodář  BARTOŠ Karel
 Referent prevence  KOPECKÝ Jan
 Org. a kult. referent  SOBOTKA Antonín
 Vedoucí mládeže  ŽÁČEK Antonín
 Referent účtů  ŠVESTKA Vincenc
 Referent účtů  ZEMÁNEK Vojtěch
 Člen okr. výboru  ŠÍLOVÁ Marie

Rok 1962
Počet členů: 88

 Předseda  HROMČÍK František
 Místopředseda  BABICA Jan
 Velitel  BABICA Jan
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Pokladník  ŠIMEK Václav
 Hospodář  BARTOŠ Karel
 Referent prevence  KOPECKÝ Jan
 Vedoucí mládeže  KOZUMPLÍK Břetislav
 Referent účtů  ŽÁRSKÝ Josef
 Referent účtů  ZEMÁNEK Vojtěch
 Člen okr. výboru  LEDVINA Ludvík

Rok 1963
Počet členů: není znám

 Předseda  ŠAFRÁNEK Václav
 Místopředseda  BABICA Jan
 Velitel  BABICA Jan
 Zástupce velitele  MAREK Josef
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Pokladník  ŠIMEK Václav
 Hospodář  BARTOŠ Karel
 Referent účtů  NOVÁK František
 Referent účtů  HALUZA Josef
 Prevent. referent  MRÁZEK Severin
 Vedoucí mládeže  MAREK Josef

Rok 1964
Počet členů: 113 (104 mužů, 9 žen)

 Předseda  BABICA Jan st.
 Velitel  MAREK Josef
 Zástupce velitele  KŘEMEČEK Ladislav
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Pokladník  ŠAFRÁNEK Václav
 Preventář  TREFILÍK František
 Referent mladých  TRČÁLEK Josef
 Hospodář  ŽÁČEK Josef
 Kulturní referent  BABICA Jan ml.
 Revizor účtů  HROMČÍK František
 Revizor účtů  ŘEŠIL Tomáš
 Náhradník  GRINVALDSKÝ Michal
 Náhradník  MATOCHA Antonín

Rok 1965
Počet členů: 118 (110 můžů, 8 žen)

 Předseda  BABICA Jan st.
 Místopředseda  MAREK Josef
 Ref. pro vých. práci  ŽÁČEK Josef
 Referent pro prevenci  TREFILÍK František
 Pokladník  ŘEŠIL Tomáš
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Hospodář  TRČÁLEK Karel
 Organizační referent  NOVOTNÝ František
 Referent mladých  ŠESTÁK Antonín
 Náhradník  MATOCHA Antonín
 Náhradník  GRINVALDSKÝ Michal
 Revizor účtů  HROMČÍK František
 Revizor účtů  ŠAFRÁNEK Václav

Rok 1966
Počet členů: 110

 Předseda  BABICA Jan st.
 Místopředseda  MAREK Josef
 Pokladník  ŘEŠIL Tomáš
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Hospodář  TRČÁLEK Karel
 Referent mladých  BABICA Jan ml.
 Náhradník  VÁCLAVÍK Josef
 Náhradník  ŠAFRÁNEK Václav

Rok 1967
Počet členů: není znám

 Předseda  BABICA Jan st.
 I. místopředseda  MAREK Josef
 II. místopředseda  TREFILÍK František
 Velitel  MAREK Josef
 Pokladník  ŘEŠIL Tomáš
 Jednatel  FRANĚK Jaroslav
 Hospodář  TRČÁLEK Karel
 Referent prevence  TREFILÍK František
 Referent mládeže  NĚMEC Jiří
 Kulturní referent  NOVOTNÝ Václav
 Revizor účtů  PŘIBYL František
 Revizor účtů  ŠAFRÁNEK Václav
 Náhradník  BABICA Jan ml.
 Náhradník  ŠESTÁK Antonín

Rok 1968
Počet členů: 110

 Předseda  BABICA Jan st.
 I. místopředseda  MAREK Josef
 II. místopředseda  ŠESTÁK Antonín
 Velitel  MAREK Josef
 Referent prevence  ŠESTÁK Antonín
 Jednatel  NĚMEC Jiří
 Pokladník  MATOCHA Antonín
 Hospodář  TRČÁLEK Karel
 Referent mládeže  PŘIBYL František
 Revizor účtů  FRANĚK Jaroslav
 Revizor účtů  ŠAFRÁNEK Václav
 Náhradník  NOVOTNÝ Václav
 Náhradník  HALUZA Josef

Rok 1969
Počet členů: není znám

 Předseda  BABICA Jan st.
 Místopředseda  MAREK Josef
 Velitel  MAREK Josef
 Preventář  MRÁKA Josef
 Jednatel  NĚMEC Jiří
 Hospodář  TRČÁLEK Karel
 Pokladník  ŘEŠIL Tomáš
 Referent CO  MATOCHA Antonín
 Referent mládeže  PŘIBYL František
 Revizor  KOPECKÝ Jan
 Revizor  ŠAFRÁNEK Václav