SDH Novosedly

Složení výboru v letech 2020 - 2023

Rok 2020
Počet členů: 74 (52 mužů, 22 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  HRŮZA Adam
 Velitel JSDH  HOCHMAN Martin
 Velitel  SVÍZELA Aleš
 Pokladník  MASAŘÍK Milan
 Vedoucí mládeže  SMETANOVÁ Eliška
 Kronikář
 ŽÁRSKÁ Leona
 Referent prevence
 FALEŠNÍK Lubomír
 Člen výboru  JANATA Lubomír
 Člen výboru  LANGER Petr
 Člen výboru  LUKÁŠEK Martin
 Člen výboru  ŘEŠIL Karel
 Člen výboru  ŠRÁMEK Ondřej
 Člen výboru  ZEMÁNEK Petr
 Revizor sboru
 KUBIŠ Libor
Rok 2021
Počet členů: 75 (50 mužů, 25 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  HRŮZA Adam
 Velitel JSDH  LUKÁŠEK Martin
 Velitel  SVÍZELA Aleš
 Pokladník  MASAŘÍK Milan
 Vedoucí mládeže  SMETANOVÁ Eliška
 Kronikář
 ŽÁRSKÁ Leona
 Referent prevence  FALEŠNÍK Lubomír
 Člen výboru  JANATA Lubomír
 Člen výboru  LANGER Petr
 Člen výboru  HOCHMAN Martin
 Člen výboru  ŘEŠIL Karel
 Člen výboru  ŠRÁMEK Ondřej
 Člen výboru
 ZEMÁNEK Petr
 Revizor sboru
 KUBIŠ Libor
Rok 2022
Počet členů: 75 (51 mužů, 24 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  HRŮZA Adam
 Velitel JSDH  LUKÁŠEK Martin
 Velitel  SVÍZELA Aleš
 Pokladník  MASAŘÍK Milan
 Vedoucí mládeže  SMETANOVÁ Eliška
 Referent prevence  FALEŠNÍK Lubomír
 Člen výboru  JANATA Lubomír
 Člen výboru  LANGER Petr
 Člen výboru  HOCHMAN Martin
 Člen výboru  ŘEŠIL Karel
 Člen výboru  ŠRÁMEK Ondřej
 Člen výboru
 ZEMÁNEK Petr
 Revizor sboru
 KUBIŠ Libor
Rok 2023
Počet členů: 80 (56 mužů, 24 žen)

 Starosta  MIKUŠKA Jaromír
 Náměstek starosty  HRŮZA Adam
 Velitel JSDH  LUKÁŠEK Martin
 Velitel  SVÍZELA Aleš
 Pokladník  MASAŘÍK Milan
 Vedoucí mládeže  SMETANOVÁ Eliška
 Referent prevence  FALEŠNÍK Lubomír
 Člen výboru  JANATA Lubomír
 Člen výboru  LANGER Petr
 Člen výboru  HOCHMAN Martin
 Člen výboru  ŘEŠIL Karel
 Člen výboru  ŠRÁMEK Ondřej
 Člen výboru
 ZEMÁNEK Petr
 Revizor sboru
 KUBIŠ Libor